Ditulis oleh;
.
-->
TQVM FOR CLICK

Friday, November 4, 2011

Peruntuksn Sekolah


Semua tahu bahawa setiap sekolah menerima pelbagai peruntukan untuk melaksanakan pelbagai program yang berkaitan. Salah satu peruntukan yang diberikan oleh kerajaan ialah peruntukan program perkembangan staf. Dana ini diberikan sebagai permulaan atau modal untuk sekolah menjalankan kursus untuk staf bagi meningkat dan memperkembang ilmu dan kemahiran staf mereka.

Tetapi apa yang dikesali, ada sesetengah sekolah yang tidak menggunakan dana atau peruntukkan yang diberi di tempat yang sepatutnya. Ada yang menggunakan perunrukan lain untuk tujuan yang lain mengikut citarasa dan kepentingan pentadbir. Akibatnya, kebajikan dan keperluan staf terabai. Perkara ini sepatutnya tidak berlaku dalam sistem awam terutama di sekolah.

Pihak berkuasa terutama KPM harus mengesan dengan teliti hal-hal seperti ini.  
Post a Comment