Ditulis oleh;
.
-->
TQVM FOR CLICK

Friday, June 4, 2010

Kebejatan sosial: Gagalkah cara pendidikan kita?


Sesekali kita harus bertanya pada diri dan berfikir dengan akal waras tentang arah tuju anak cucu lima atau 10 tahun akan datang. Dunia tanpa sempadan, segala maklumat sama ada baik atau buruk sepantas kilat masuk dan berada dalam bilik dan rumah kita. Mampukah anak-anak dan cucu-cicit kita menolak dan menangkisnya dengan keimanan yang kental?

Di luar rumah pelbagai gejala sosial dan penyakit rohani menggugah keima-nan. Bayangkan segala kemungkaran berlaku di depan mata. Penjualan CD yang memaparkan pelbagai adegan seks lucah di kaki lima dan pasar malam, tiada rasa segan dan malu lagi. Kafe siber tumbuh bagai cendawan selepas hujan di setiap barisan kedai di bandar-bandar sering menjadi kunjungan remaja.

Kajian psikologi sama ada barat atau Islam, membuktikan, pengaruh permai-nan dan CD yang memaparkan unsur seks ini banyak menyerap dan mem-pengaruhi tingkah laku remaja. Mereka tidak lagi minat untuk belajar dan memfokuskan cita-cita ke arah kejayaan dalam hidup. Hal ini sedikit sebanyak menyebabkan pelbagai penyakit rohani dan perlakuan jenayah seperti hasad dengki, riak, mudah marah, ingin membunuh diri, zalim, dan kejam mempengaruhi akal dan emosi.

Sementara di sekolah, guru-guru ber-tungkus-lumus mendidik dan mengajar pelajar ke arah kebaikan. Guru-guru seakan letih tetapi masih tabah dan sabar mendidik. Apabila murid atau pelajar pulang ke rumah adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa pula mendidik dan membentuk anak-anak mereka mengikut acuan yang mereka kehendaki. Segala kebahagiaan bermula daripada didikan di rumah dan sekolah.

Di luar sekolah dan dalam masyarakat pelbagai gejala negatif berlaku seperti pergaulan bebas, perceraian, gejala seks bebas, penyalahgunaan dadah, penderaan kanak-kanak dan pembuangan bayi semakin bertambah. Adakah masyarakat kita tidak seimbang lagi dari segi intelek, rohani dan emosi mereka? Atau adakah cara dan sistem pendidikan kita gagal melahirkan insan mempunyai nilai-nilai murni dan kemanusiaan?

Falsafah Pendidikan Kebangsaan amat jelas menyatakan, pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan berse-padu untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan keper-cayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

Falsafah pendidikan ini diterapkan dalam sistem pendidikan, disampaikan melalui pengajaran dan pembelajaran secara formal dan tidak formal di dalam atau di luar kelas. Jika diteliti falsafah ini amat lengkap dan seimbang. Menjadi masalah ialah gejala di luar lebih hebat melalui pengaruh rakan sebaya, perse-kitaran dan gaya hidup semasa.

Justeru, kita wajar kembali mendidik anak-anak sejak kecil, remaja hingga dewasa dan berterusan ke akhir hayat dengan didikan akidah, ibadah, akhlak serta mengambil teladan daripada sirah, tokoh dan tamadun Islam silam. Sejarah banyak mengajar dan mengingatkan sesuatu bangsa itu akan musnah apabila tiada penyatuan, keimanannya lemah dan goyah. Oleh itu, bagi menghadapi dunia globalisasi; akal budi, jiwa, dan hati mestilah dididik dengan keimanan utuh dan mantap bagi kelangsungan generasi akan datang. 

Oleh - Dr Aminudin Mansor 
*Penulis ialah penyair, bekas pendidik. PhD Persuratan Melayu, UKM.
Post a Comment