Ditulis oleh;
.
-->
TQVM FOR CLICK

Sunday, December 11, 2011

Kenaikan Gaji Tahunan

Sejajar dengan tujuan untuk menjadikan pegawai berprestasi tinggi, konsep Gaji Berasaskan Prestasi diperkenalkan di mana KGT bagi Kumpulan Pengurusan Tertinggi ditetapkan mengikut pencapaian prestasi berdasar peratusan.

KGT diberi kepada pegawai yang mencapai prestasi sekurang-kurangnya Menepati Sasaran dengan kadar KGT di Jadual 6 tertakluk kepada gaji maksimum dalam Jadual Gaji Minimum - Maksimum.


Pegawai yang tidak menepati sasaran, tidak diberi KGT.
Formula penentuan amaun KGT ialah:


Amaun KGT hendaklah dibundarkan kepada RM5.00 tertinggi terhampir.
Post a Comment